รหัส 030.ACT/R5
หลักสูตร การทำขนมไทย-กลีบลำดวน - สำหรับเด็กไม่เกิน 12 ขวบ 
วันเรียน วันอังคาร 1 วัน
เวลาเรียน 16.30 - 18.30 น.
ระยะเวลาเรียน 3 ชม.
เรียน 26 สิงหาคม 2557
จำนวนเปิดรับ 3 คน
ราคา 1,200 บาท
ผู้สอน อ.ทิพย์สุดา

ตัวอย่าง คลาสสอนทำขนมกลีบลำดวนที่ผ่านมา

สมัครเรียนหลักสูตรการทำขนมไทย-กลีบลำดวน

Please wait...