อินคลาส สุรนารายณ์ มีความเชี่ยวชาญเรื่องการนำระบบไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี เช่น การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office  สำหรับนักเรียน หรือ สำหรับคุณแม่คุณพ่อ, การใช้งานสมาร์ทโฟน iOS (iPhone, iPad) สำหรับธุรกิจหรือการศึกษา, การสร้างสื่อการเรียนการสอน (Ebook & Multimedia) บน Tablet (iPad, Android Tablet) เป็นต้น

นอกจากการประยุกต์ใช้งานแล้ว ทางอินคลาสยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) บนเว็บ บนพีซี และบนอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ชนิดต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมบน Windows Phone, Android และ iOS หรือ การเขียนโปรแกรมบนพีซีด้วยเทคโนโลยี XAML แบบ MVVM เป็นต้น

หลักสูตร จำนวนชั่วโมง
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการฝึกพิมพ์แบบสัมผัส (English)เป็นหลักสูตรพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนควรจะมี ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานบริษัท เป็นต้น โดยหลักสูตรจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรมตกแต่รูปภาพ โปรแกรมตัดต่อเสียงและวิดีโอ โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด การใช้งานอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมอัตถประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การฝึกพิมพ์สัมผัส เพื่อให้สามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว
12 ชม.
6,500 บาท
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลายเป็นหลักสูตรที่จะสอนการนำเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมปลาย นำมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือช่วยในการทำรายงานได้ เช่น การวาดกราฟเส้นทางสถิติ การทำแบบสำรวจเก็บข้อมูลออนไลน์ การเขียนสมการและแก้สมการ เป็นต้น
8 ชม.
4,500 บาท
สร้างโปรแกรมบน Smart Phone หรือ Tablet บนระบบ Android ด้วย App Inventor สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นหลักสูตรสอนการออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั้นบนระบบ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้คนนิยมมากที่สุดในโลก ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนของการทำงาน โดยมีแอพพลิเคชั่นที่จะได้ทดลองสร้าง ดังนี้ การใช้เสียสังเคาะห์ (Speech Synthetics) และฟังเสียงสังเคาะห์ (Speech Recognition) การสร้างหนังสืออีบุ๊ค (Ebook) การทำแบบสอบถามออนไลน์ (Survey) เป็นต้น 18 ชม.
7,700 บาท