หากท่านต้องการชำระเงินโดยการชำระผ่าน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชี Paypal กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อออกใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และแบบฟอร์มชำระเงินออนไลน์ (Online Payment)

แบบฟอร์มขอชำระเงินโดยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Paypal

สำหรับการออกใบเรียกเก็บเงินเพื่อการชำระเงินแบบออนไลน์

ระบบจะทำการส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังอีเมลนี้

เช่น 002.4A.1/R15

Please wait...