intro front
ทางเข้าโครงการ อินโทร สุรนารายณ์ (Intro Suranarai)
intro banner
ป้ายชื่อโครงการ Intro Suranarai

 

อินคลาส สุรนารายณ์ ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางสัญจรไปมาสะดวก อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น คลังวิลล่า โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ปั๊มน้ำมันบางจาก แพลตตินั่มบ้านเกาะ ไนท์บ้านเกาะ ฯลฯ

อินคลาส สุรนารายณ์ เป็นทาวส์โฮมใหม่ ขนาด 2 ชั้น (ก่อสร้างเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2557) อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรชื่อ อินโทร สุรนารายณ์ ภายในหมู่บ้านมีความร่มรื่นน่าอยู่ สงบ ปลอดภัย เหมาะสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

inclass building
ที่ตั้ง หมู่บ้าน อินโทร สุรนารายณ์  เลขที่ 1592/37 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ติด สนง.สรรพากร ภาค 9)

 

*** หากต้องการเข้าเยี่ยมชมหรือพูดคุยปรึกษากรุณานัดหมายก่อนล่วงหน้า (โทร 0818422181) และเดินทางตามแผ่นที่นี้ http://inclass.in.th/?page_id=26

 

Aj.Net_edited
อ.ทิพย์สุดา ขณะกำลังสอน น้อง ป.4 กลุ่มเล็ก 3 คน ติวสอบคณิตศาสตร์ เทอมปลาย
Aj.Parn_edited
อ.ศิววิชญ์ (อ.ป่าน) ขณะกำลังสอน น้อง ป.5 ติวสอบ สสวท.
JapanNapal_edited
อ.ทิพย์สุดา ขณะกำลังสอน น้องเจแปน น้องเนปาล (เหรียญทองแดง คณิตฯ สสวท และ เหรียญเงิน คณิตฯ ราชภัฏพระนคร)
Photo 28-10-57 17 44 58_edited
บรรยากาศขณะสอน น้องผักกาดและน้องกวาง ช่วงเย็น
Waiting_edited
บริเวณชั้นล่าง สำหรับผู้ปกครองนั่งรอรับบุตรหลาน ซึ่งอินคลาสกำลังต่อเติมส่วนนี้เพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง

 

ในส่วนของผู้ทำการสอนนั้น ทางอินคลาสได้เลือกสรรผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเสมือนว่าเป็นบุตรหลานของตนเอง ซึ่งมาจากหลายสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ เป็นต้น

 

อาจารย์ผู้สอนหลักขณะนี้มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

อ.พงศกร ภูแสนคำ
อาจารย์พงศกร ภูแสนคำ (อ.พงศ์)

อาจารย์พงศกร ภูแสนคำ
ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและผู้สอนหลักของอินคลาส สร้างและดูแลเว็บไซต์ inclass.in.th

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสาร

อดีตเป็นวิศกรประจำที่บริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่งก่อตั้งโดยบิล เกต และพอล อันเลน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์นวัตรกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และถ่ายทอดความรู้ทางด้านไอทีให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 10 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรางวัลทางด้านการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์มากมาย เช่น โอลิมปิกซอฟต์แวร์ (Imagine Cup), ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (National Software Content, NSC)

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์

 

Dr.Thipsuda_Wongkhamdi
อาจารย์ทิพย์สุดา วงศ์คำดี (อ.เน็ต)

อาจารย์ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ และดูแลกิจกรรมพิเศษ

 

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ
อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ (อ.ป่าน)

อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ
ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

 

ภัคญดา มณีวรรณ (ป้อ)
ปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรฝ่าย Software ที่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์