PerfectPieceCoffeePromotion
ฟรีกาแฟสดร้าน Perfect Piece

สำหรับแบบสำรวจนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนให้มากที่สุด ผู้ปกครองทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ สำหรับผู้ปกครองที่ได้ให้คำแนะนำจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับใช้ที่อินคลาสกับการสมัครเรียนหลักสูตรใดๆ ก็ได้ (ยกเว้นกิจกรรมพิเศษ) และรับกาแฟสด 1 แก้วฟรีที่ร้าน “Perfect Piece Cafe” (ร้านประจำของแอดมินเอง) อยู่ในแพลตินั่มบ้านเกาะ ถนนสุรนารายณ์ ตรงข้ามกับหมู่บ้านอินโทร สุรนารายณ์

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับคูปอง 200 บาทและกาแฟสด 1 แก้ว จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจเมื่อทำการสำรวจแล้วเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยผู้ที่ได้รับของสัมนาคุณนั้นคือผู้ให้ข้อมูลตามจริงและถูกต้องครบถ้วน

*** ทางผู้สำรวจอยากได้ความคิดเห็นจากผู้ปกครองที่เคยมีลูกหลานเรียนอยู่ระดับชั้น ป4 – ป6 หรือมีลูกหลานกำลังเรียนอยู่ ป4 – ป6  ณ ตอนนี้ และมีประสบการณ์ส่งลูกหลานเข้าเรียนพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลสำรวจที่ถูกต้อง

*** ข้อมูลส่วนตัวของผู้แสดงความคิดเห็นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ส่วนข้อมูลที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นจะถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในต่อไป

*** การประกาศผลรายชื่อจากทางเว็บถือเป็นอันสิ้นสุด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น ที่เรียนพิเศษแบบไหนที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการ (ระดับประถม ป4 - ป6) สอบเข้า ม.1

ตัวอย่าง 0818422181

ตัวอย่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ตัวอย่าง ป.4

5.) ท่านเคยส่งลูกหลานของท่านไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่ใดบ้าง 3 อันดับแรก

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ตัวอย่าง เช่น iTutor ราคา 2000 บาทต่อเดือน ข้อดีราคาถูก สอนดี ข้อเสียไกลบ้าน

7.) อะไรคือสิ่งที่ท่านรู้สึกไม่พอใจและต้องการให้ที่เรียนพิเศษมีการปรับปรุงมากที่สุด 3 อันดับแรก
8.) อะไรบ้างคือปัจจัยที่ทำให้ท่านเลือกสถานที่เรียนพิเศษนั้นๆ เรียงตามลำดับความสำคัญ 3 อันดับแรก

ปัจจัยที่ทำให้ติดสินใจเรียน ตัวอย่างเช่น เรียนตามเพื่อน ใกล้บ้าน ราคาถูก คุณครูเก่ง เป็นต้น

15.) ท่านให้ความสำคัญกับวิชาใดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก

ตัวอย่าง เรียงลำดับ 3 วิชาแรก ที่ให้ความสำคัญ คณิต ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง เรียนบัลเล่ย์ เปียโน เทควันโด้

ราคาเป็น บาทต่อชั่วโมง เช่น 500 - 800

ราคาเป็น บาท/ชั่วโมง เช่น 300 - 500

ราคาเป็น บาท/ชั่วโมง เช่น 200 - 300

21.) สถานบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ที่ท่านอยากให้ลูกหลานของท่านสอบเข้าได้มากที่สุด 3 อันดับแรก
Please wait...

 

แบบสำรวจความคิดเห็น ที่เรียนพิเศษแบบไหน ที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการ (ระดับประถม ป4 – ป6 สอบเข้า ม.1) เฉพาะผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในโคราช