คุณครูเน็ต สอนคณิตศาสตร์ ป.4
บรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.4 เพื่อเตรียมสอบปลายภาค เทอม 1

สำหรับหลักสูตรนี้จะเรียนทุกเย็นวันพุธ  เน้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอนได้เต็มที่

สำหรับคุณครูผู้สอนก็มีดีกรีเป็นถึงนักศึกษาปริญญาเอก  มีเทคนิคการสอนและวิธีการทำโจทย์ที่น่าสนใจมาสอนน้องๆ นักเรียน

โจทย์ที่ได้นำมาสอนนั้นจะเริ่มตั้งแต่โจทย์ง่ายๆ จนถึงโจทย์ระดับยากที่ใช้สอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนเสริมทางด้านคณิตศาสตร์แบบเข้มข้นให้กับบุตรหลานของท่าน หลักสูตรตะลุยโจทย์ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี… ฝึกฝนให้ชำนาญ มั่นใจทุกสนามสอบ

ดูหลักสูตรคณิตศาสตร์ทั้งหมด

 

 

บรรยากาศภายในห้องเรียน R6, คณิตศาสตร์ ป.4 กลุ่มเล็ก 3 คน