ตะลุยโจทย์ คณิตฯ
อัพเดต 10/11/2014 เวลา 2.22 น.

*** หากผู้ปกครองสนใจเรียนแต่เวลาของนักเรียนไม่ตรงกับตารางข้างบนนี้ สามารถโทรมาสอบถามเพื่อขอปรับเวลาได้ (เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีผู้ลงสมัคร)

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนสำหรับติวข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เพื่อสอบเข้า ม.1 หรือเตรียมสอบแข่งขันรายการต่างๆ วันนี้แอดมินมีหลักสูตรที่กำลังจะเปิดสอนในช่วงเปิดเทอม พฤศจิกายน มาแนะนำ

โดยหลักสูตร ตะลุยโจทย์ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแรกสำหรับนักเรียนทั่วไป (ป.6) ที่ต้องการฝึกทำโจทย์คณิตฯ เพื่อสอบเข้า ม.1 และกลุ่มสองคือนักเรียนช่วงชั้น ป.3/6 (คณิตฯ เข้ม) ที่ต้องการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบแข่งขันรายการต่างๆ เช่น สสวท, สมาคมคณิตฯ, ราชภัฏฯ เป็นต้น

ลักษณะการเรียนการสอน

นักเรียน (ป.6) ทั่วไปที่ต้องการสอบเข้า ม.1

 1. จะแบ่งเป็นสรุปเนื้อหาคณิตฯ 30% และทำโจทย์ 70% ของเวลาทั้งหมด และโจทย์ที่นำมาใช้สอนจะเป็น โจทย์ง่าย 30%, โจทย์ระดับกลาง 40% และโจทย์ยาก 30%
 2. จัดสอบย่อย 3 ครั้ง ทุกๆ เดือน ครั้งละ 40 ข้อ ให้เวลาทำ 1.30 ชม. แบบปรนัย (เลือกข้อถูก)
 3. ในแต่ละสัปดาห์จะได้ทำโจทย์ 15-30 ข้อ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีข้อง่าย ข้อยาก กระจายอยู่เท่าไหร่
 4. ข้อที่ไม่เข้าใจสามารถเรียนซ้ำกับกลุ่มอื่นได้ หรือ นัดเวลาผู้สอนเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้
 5. หากขาดเรียนสามารถขอเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นได้ หรือ นัดเวลาผู้สอนเพื่อชดเชยตามเวลาที่สะดวก
 6. หากผู้ปกครองไม่มั่นใจว่าหลักสูตรนี้เหมาะกันลูกหลานของท่านหรือไม่สามารถมาทดลองเรียนก่อนได้ โดยนัดหมายวันล่วงหน้า

นักเรียน ช่วงขั้น ป.3/ป.6 (คณิตฯ เข้ม) ที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขันรายการต่างๆ

 1. จะแบ่งเป็นสรุปเนื้อหาคณิตฯ 30% และทำโจทย์ 70% ของเวลาทั้งหมด และโจทย์ที่นำมาใช้สอนจะเป็น โจทย์ง่าย 10%, โจทย์ระดับกลาง 20%, โจทย์ยาก 70%  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเนื้อหาพิเศษสำหรับช่วงชั้น ป.3 (ความรู้ประถมปลาย) เช่น สมการ, เรขาคณิต และช่วงชั้น ป.6 เช่น (ความรู้ ม.ปลาย) เช่น  ลำดับและอนุกรม, เซต, ความน่าจะเป็น เป็นต้น
 2. จัดสอบย่อย 3 ครั้ง ทุกๆ เดือน ครั้งละ 30 ข้อ ให้เวลาทำ 1.30 ชม. แบบอัตนัย (เติมคำตอบ)
 3. ในแต่ละสัปดาห์จะได้ทำโจทย์ 15-20 ข้อ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีข้อง่าย ข้อยาก กระจายอยู่เท่าไหร่
 4. ข้อที่ไม่เข้าใจสามารถเรียนซ้ำกับกลุ่มอื่นได้ หรือ นัดเวลาผู้สอนเพื่อชดเชยตามเวลาที่สะดวก
 5. หากขาดเรียนสามารถขอเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นได้ หรือ นัดเวลาผู้สอนเพื่อชดเชยตามเวลาที่สะดวก
 6. หากผู้ปกครองไม่มั่นใจว่าหลักสูตรนี้เหมาะกันลูกหลานของท่านหรือไม่ สามารถมาทดลองเรียนก่อนได้ โดยนัดหมายวันล่วงหน้า

คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อย

 • นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน จะมีการถ่วงกันหรือไม่
  • ตอบ ผู้สอนจะสอนให้จบตามแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์จะไม่ได้รอใครเป็นพิเศษ หากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถไปเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นได้ หรือ สอบถามผู้สอนนอกเวลาได้ ทำให้ในห้องเรียนไม่มีการถ่วงกัน
  • ตอบ การเรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน ทำให้ผู้สอนสามารถดูแลได้ทั่วถึงมากกว่า
 •  มีการแยกกลุ่มนักเรียนที่เก่งและไม่เก่งออกจากกันหรือไม่
  • ตอบ ไม่มีการแยกนักเรียนเก่งและไม่เก่งออกจากกัน แต่จะแยกตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
  • ตอบ การเรียนแบบกลุ่มเล็กช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารถกับผู้สอนได้ทั่วถึงต่างจากการเรียนแบบกลุ่มใหญ่อาจจะต้องแย่งกันสื่อสาร
 • ทำไมค่าเรียนที่อินคลาส จึงแพงกว่าที่อื่น
  • ตอบ ที่อินคลาสจะรับนักเรียนต่อห้องไม่เยอะเพื่อให้ดูแลได้ทั่วถึง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงจึงสูงกว่า
  • ตอบ อินคลาสเป็นทางเลือกที่ให้ความคุ้มค่ามาก ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวกในการเดินทาง ที่จอดรถ ความปลอดภัยของลูกหลาน บรรยากาศในการเรียนรู้ คุณภาพของผู้ให้บริการที่ใส่ใจและคอยรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง และที่อินคลาสมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา

ลงทะเบียน หลักสูตรตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1 หรือ เตรียมสอบแข่งขันรายการต่างๆ ของช่วงชั้น ป.3/ป.6

รหัส 033.S/R6
หลักสูตร ตะลุยโจทย์ เพื่อสอบเข้า ม.1 หรือ เตรียมสอบแข่งขันรายการต่างๆ ของช่วงชั้น ป.3/ป.6
วันเรียน ตามกลุ่มที่เลือกลง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 14 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง
เวลาเรียน ตามกลุ่มที่เลือกลง
ระยะเวลาเรียน 3 เดือนครึ่ง
เริ่มเรียน 22 พฤศจิกายน 57 - 1 มีนาคม 58
จำนวนเปิดรับ 8 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน
ปกติราคา 6,300 บาท หากสมัครก่อน 22 พ.ย. 57 สำหรับลูกค้าใหม่ลดเหลือ 5,500 และ ลูกกค้าเก่า 5,000 บาท ราคานี้รวมเอกสารแล้ว
ผู้สอน อ.พงศกร ภูแสนคำ

*** กรณีเรียนชดเชย สามารถเลือกลงได้ทุกกลุ่ม หรือตามแต่จะตกลงนัดเวลาสำหรับชดเชย

Please wait...
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรตะลุยโจทย์คณิตฯ เพื่อสอบเข้า ม.1, ป.6 O-NET หรือ เตรียมสอบแข่งขันรายการสำคัญ ของช่วงชั้น ป.3/ป.6