MathBasic13112014
อัพเดต 13/11/2014 เวลา 13.12 น.

 

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนสำหรับเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 ถึง ป.5  วันนี้แอดมินมีหลักสูตรที่กำลังจะเปิดสอนในช่วงเปิดเทอม พฤศจิกายน มาแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์
 2. เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทันเพื่อน ต้องการเรียนเสริมคณิตศาสตร์
 3. เสริมสร้างความมั่งใจในการทำข้อสอบในห้องเรียน
 4. ต้องการมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี
 5. ต้องการเรียนแบบใก้ลชิดอาจารย์ผู้สอน มีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย

ลักษะการเรียนการสอน

 1. เนื้อหาที่เรียนจะเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ตามแกนกลางของ สพฐ เทอมที่ 2 ของแต่ละชั้นปี
 2. จะแบ่งเป็นสอนเนื้อหา 50% พร้อมฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับง่าย (40%) ปลานกลาง (40%) และยาก (20%)
 3. ในแต่ละสัปดาห์จะได้ทำโจทย์ 10-15 ข้อ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีข้อง่าย ข้อยาก กระจายอยู่เท่าไหร่
 4. นำข้อสอบที่ใช้ในระดับการแข่งขันมาเสริมให้ เช่น สสวท สมาคมคณิตศาสตร์ เป็นต้น
 5. จัดสอบย่อย 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ข้อ ให้เวลาทำ 1.30 ชม. แบบปรนัย
 6. หากขาดเรียนสามารถขอเรียนชดเชยได้ ตามแต่อาจารย์ผู้สอนจะมีเวลาว่างให้หรือไม่
 7. หากผู้ปกครองไม่มั่นใจว่าหลักสูตรนี้เหมาะกันลูกหลานของท่านหรือไม่ สามารถมาทดลองเรียนก่อนได้ โดยนัดหมายวันล่วงหน้า
 8. ในการเรียนจะไม่มีการบ้านให้กลับไปทำ ทุกอย่างจะเรียนจบในห้องเรียน

 

คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อย

 • นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน จะมีการถ่วงกันหรือไม่
  • ตอบ ผู้สอนจะสอนให้จบตามแผนการสอนในแต่ละสัปดาห์จะไม่ได้รอใครเป็นพิเศษ หากนักเรียนไม่เข้าใจสามารถไปเรียนชดเชยกับกลุ่มอื่นได้ หรือ สอบถามผู้สอนนอกเวลาได้ ทำให้ในห้องเรียนไม่มีการถ่วงกัน
  • ตอบ การเรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน ทำให้ผู้สอนสามารถดูแลได้ทั่วถึงมากกว่า
 •  มีการแยกกลุ่มนักเรียนที่เก่งและไม่เก่งออกจากกันหรือไม่
  • ตอบ ไม่มีการแยกนักเรียนเก่งและไม่เก่งออกจากกัน แต่จะแยกตามเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
  • ตอบ การเรียนแบบกลุ่มเล็กช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารถกับผู้สอนได้ทั่วถึงต่างจากการเรียนแบบกลุ่มใหญ่อาจจะต้องแย่งกันสื่อสาร
 • ทำไมค่าเรียนที่อินคลาส จึงแพงกว่าที่อื่น
  • ตอบ ที่อินคลาสจะรับนักเรียนต่อห้องไม่เยอะเพื่อให้ดูแลได้ทั่วถึง ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงจึงสูงกว่า
  • ตอบ อินคลาสเป็นทางเลือกที่ให้ความคุ้มค่ามาก ไม่ว่าจะเป็น ความสะดวกในการเดินทาง ที่จอดรถ ความปลอดภัยของลูกหลาน บรรยากาศในการเรียนรู้ คุณภาพของผู้ให้บริการที่ใส่ใจและคอยรับฟังความเห็นจากผู้ปกครอง และที่อินคลาสมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอยู่ตลอดเวลา

ลงทะเบียน หลักสูตรเสริมเก่งคณิตศาสตร์ ป.2 ถึง ป.5

รหัส 034.S/R6
หลักสูตร เสริมเก่งคณิตศาสตร์ ป.2-5
วันเรียน ตามกลุ่มที่เลือกลง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 14 ครั้ง รวม 21 ชั่วโมง
เวลาเรียน ตามกลุ่มที่เลือกลง
ระยะเวลาเรียน 3 เดือนครึ่ง
เริ่มเรียน 24 พฤศจิกายน 57 - 31 มีนาคม 58 (หรือจนครบ 14 ครั้ง)
จำนวนเปิดรับ 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน
ปกติราคา 6,300 บาท หากสมัครก่อน 22 พ.ย. 57 สำหรับลูกค้าใหม่ลดเหลือ 5,500 และ ลูกค้าเก่า 5,000 บาท ราคานี้รวมเอกสารแล้ว
ผู้สอน อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ (อ.ป่าน) และ อ.พงศกร ภูแสนคำ

Please wait...
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรเสริมเก่งคณิตศาสตร์ ป.2 ถึง ป.5