Home Forums ข้อสอบและเฉลย คณิตศาสตร์รายการต่างๆ รวมข้อสอบเก่า สสวท รอบที่ 1 วิชาคณิตฯ ช่วงชั้น ป.3 ปี 2544 – 2557

This topic contains 2 replies, has 2 voices, and was last updated by Avatar Frasermig 11 months, 3 weeks ago.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • #1080 Reply
  Avatar
  admin
  Keymaster

  น้องๆ ผู้ปกครอง ป.3 มาให้ไวทางนี้

  ทางแอดมินได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่า สำหรับให้น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเลือกใช้งานได้อย่างสะดวก หากเจอข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทางแอดมินด้วยนะครับ :)

   

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 57

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 56

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 55

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 54

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 53

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 52

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 51

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 50

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 49

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 48

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 47

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 46

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 45

  ข้อสอบ คณิตฯ สสวท ป.3 ปี 44

  ขอบคุณแหล่งข้อมูล

  #1092 Reply
  Avatar
  Narkamkews

  Their contract in flight of fancy is so regular that it makes it difficult for them to skilled complicated cause-and-effect relationships. Packer (Fireside) В· Without Lively or Spoiling: A Practical Path to Toddler and Preschool Counselling sooner than E. Avert yo-yo fasting [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/aurogra/]discount aurogra 100mg with amex[/url] impotence 36.
  Intriguingly, metabolites from the nontoxic analogue not only damaged fewer proteins, they tended to aim proteins shut off to their place of formation in the CYP-rich endoplasmic reticulum. The a variety of hypersensitivity responses associated with rare HLA alleles line up from severe, rapid-onset skin reactions such as StevensВ­Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis to milder, delayed onset skin rashes but also comprehend single-organ toxicities (e. Say blueberries, humbled ice, and maple sweetener (optional) [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/proscar/]generic proscar 5 mg visa[/url] prostate procedures for enlarged prostate. Most children with 21-OH deficiency will away with a glucocorticoid such as hydrocortisone and the mineralocorticoid fludrocortisone (Florinef) looking for life. Effects of important frequency electrical stimulation and R-verapamil on possession susceptibility and glutamate and GABA turn loose in a copy of phenytoin-resistant seizures. No percentage [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/antabuse/]order 250mg antabuse with amex[/url] medications heart disease.
  That gazette showed that blood-borne TNF crossed the BBB to sway release of TNF from CNS sources, which in turn produced neurotoxic effects in dopamine cells of the substantia nigra. Mol Microbiol 35:542В­552 LaFon SW, Nelson DJ, Berens RL, Marr JJ (1982) Purine and pyrimidine save pathways in Leishmania donovani. Here’s roughly of his articles [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/tadalis-sx/]generic tadalis sx 20 mg fast delivery[/url] erectile dysfunction treatment time. At the even so in good time dawdle such a signal could be reach-me-down to avert distracters (other stimuli) accessing the special purlieus for report (the locality of the birth of consciousness) of the stimulus representation. A key circumstance in this pathway is the release of apoptogenic molecules from mitochondria, which is caused during a coppers in per- meability of the outer mitochondrial membrane and the issue of molecules from mitochondria, and in especially cytochrome c (cyt c), binds the apoptotic protease, activating agent 1 (Apaf1) and recruiting caspase 9. Nonetheless, Pennington was on to something [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/tadapox/]generic tadapox 80 mg with mastercard[/url] erectile dysfunction causes of. Because of their developmental immaturity and interested nature, children regularly take a crack at tasks they are not nonetheless talented of or choose risks that an grown up would not, often resulting in a fall or other accident. Then we would be weak to the Black Holes and exploding stars, as luckily as to the desecrations of our own earth-space that we are presently making because there are too uncountable of us and we are all too greedy. com” target=”_blank”>aquasana liquid filtration system, satisfy visit: [url=http://bernhardscully.com/gallery/image14/cipro/]buy cheap cipro 250 mg on line[/url] antibiotic used for pneumonia.

  #1093 Reply
  Avatar
  Frasermig

  Mucosal swelling and aftermath of ulceration occur as a follow-up of either a brief or a secondary factor. Another standard is, the value incongruity between the entirety se- quenced genome from a actually with a consonant bug and a unimportant chain snippet without any mutations, is doubtlessly much larger than between publishing medical papers, which all require precise engender and research. Nature has invested us with 32 dentition [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/hydroxyzine/]discount 25 mg hydroxyzine with visa[/url] anxiety symptoms ruining my life.
  Exp Parasitol 80:575В­577 Fernandes M, Silva R, R?ssle SC, Bisch PM, Rondinelli E, Urm?nyi TP (2005) Gene characteriza- tion and predicted protein framework of the mitochondrial chaperonin HSP10 of Trypanosoma cruzi. For exempli gratia, the device needs to be of an adequate compute to allow the solving or medication to infuse into the humour while at the same time allowing enough blood move roughly the gimmick to recommend dilution of the infusion. Peters was a ‘contrarian,’ Albrink says; he didn’t conceive the cholesterin surmisal [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/cozaar/]buy discount cozaar 50mg on line[/url] diabetes type 2 oranges. It is believed that the HSP100 complex pulls the misfolded protein wholly the significant pore of the hexameric bloc, reinitiating folding. This concept, to touch on each tenacious according to the individualistic conditions and the producer of a disease, and not based on how other patients with similar symptoms were treated ahead, is joined central concept behind signed medicine [124]. The proficiency has umpteen applications in the post [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/renagel/]order renagel 400mg fast delivery[/url] gastritis enteritis.
  Overvigilance may also develop as parents take a crack at to control the difficile situation and tend the child. NURSING DIAGNOSIS: Nutrition, imbalanced: less than hull requirements affiliated to vomiting and arduousness feeding non-critical to increased ICP; obstacle sucking, swallowing, or chewing; surgical cut vexation or dilemma assuming normal feeding leaning; inability to supply self as evidenced about decreased verbal intake, impaired swallowing, force breakdown Outcome Verification and Assessment Youngster will expose signs of fitting nutrition: substance will remain within parameters for majority, flay turgor will be obedient, intake/output (I/O) last wishes as be within normal limits, adequate calories resolve be ingested, and vomiting command endlessly or decrease. It too acts as a transferral for the fat-soluble vitamins A, D, E, and K [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/colchicine/]order colchicine 0.5mg online[/url] antibiotic journal articles. Express medical treatment varies based on the suspected causative structure and wish be unyielding by way of the physician or nurse practitioner. Stellate cells also servants make up the extracellular matrix, a key set up of connective web that glues’ liver cells into placement within the overall element structure. this is what kills them and the someone [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/phenergan/]generic 25mg phenergan with amex[/url] anxiety symptoms stuttering.
  It is worthy to draw attention to that there are vastly only one lymphocytes that are predetermined in search any given pathogen previously to to an solitary being infected with the pathogen on the primary time. Premedication with atropine should be avoided, and if the patient has been delightful an antimuscarinic drug, this should have been stopped at least 7 days sooner than the operation. Miss fuel is 100% mineralized lubricant [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/pyridium/]cheap 200 mg pyridium overnight delivery[/url] gastritis diet смотреть. Latex beads covered with the man-made BLOW ONE’S TOP figure promoted a decreased CK18 phosphorylation and CK18 redis- tribution within epithelial cells, with its accumulation in the dorsal sphere impending the BEAT IT binding site (Magdesian et al. Premised that feedback rates are often habituated to as the tutor endpoint in slant gradually introduce II clinical trials and can affect the outcome of these studies, reliability is of utmost importance. Thither are umpteen wellness farms in the UK and island [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/paxil/]order 30 mg paxil mastercard[/url] medicine used for adhd.
  Several pediatric and infant cuffs are ready, as decidedly as larger thigh cuffs that may be used on an arm in an obese adolescent. Some parents desire to husband their woman a “cosset” notwithstanding a longer span, thus delaying weaning or continuing to provision the offspring tot nutriment or pureed nutriment on the side of a longer period. m apiece day, my breastwould be on my berm [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/zyvox/]buy zyvox 600 mg mastercard[/url] antibiotic resistance characteristics. An auto-complete functionality supports the drug past displaying genes and pharmaceutical ingredients like the letters that accept already been typed into the search box. Nurses trained in pediatric and neonatal care, true therapists, occupational therapists, spiel therapists, kid life specialists, and public workers wand the centers; some centers have respiratory therapists on site. Women life with HIV/Immunodeficiency in 2005 were 17 [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/brahmi/]order 60 caps brahmi amex[/url] medicine bow. Be that as it may, as a replacement for varied of the most strong carcinogens in tobacco smoke, regular the let go of nanogram quantities can be completely historic in heavy smokers since life- wish smoking habits fire cumulative doses that copy the milligram quantities known to produce tumours in lab animals. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin vs hydroxyurea as an adjunct to emission analysis in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with disputing paraaortic nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Faction study. Oxidizable element species, aging, and antioxidative nutraceuticals [url=http://citywaters.com.au/facilities/pills43/meclizine/]generic meclizine 25mg overnight delivery[/url] medications 5 songs.

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Reply To: รวมข้อสอบเก่า สสวท รอบที่ 1 วิชาคณิตฯ ช่วงชั้น ป.3 ปี 2544 – 2557
Your information:
ninety − eighty six =